Nieuwsitem

MRI herkent gevaarlijke bijwerkingen MS-medicijnen

De mogelijkheden van MRI kunnen beter benut worden in de behandeling van patiënten met multiple sclerose (MS).

Zo kan in geval van gevaarlijke bijwerkingen van medicijnen tijdig worden ingegrepen. Mike Wattjes, radioloog bij VUmc MS Centrum Amsterdam, heeft samen met zijn Spaanse collega Alex Rovira richtlijnen opgesteld voor het gebruik van MRI bij mensen met MS. Ook voor vroegdiagnostiek is de nieuw opgestelde richtlijn van belang. De richtlijnen zijn gepubliceerd in het blad Nature Reviews Neurology.

Met de richtlijnen kan MRI meer betekenen voor mensen met MS. Wattjes: "We willen dat ziekenhuizen gestandaardiseerde MRI-protocollen toepassen om mensen met MS te monitoren. MRI is een gevoelige meetmethode om veranderingen in hersenen en ruggenmerg te meten, ook als de mensen met MS zelf nog geen veranderingen merken." 
 
De laatste jaren zijn er meer medicijnen voor de behandeling van MS bijgekomen. Enkele hiervan hebben een kleine kans op zeer ernstige bijwerkingen. Het VUmc MS Centrum Amsterdam is het expertisecentrum wat betreft het ontdekken van deze bijwerkingen met behulp van MRI. Hierdoor kan op tijd ingegrepen worden als dat noodzakelijk is.
 
Beter diagnose stellen 
De nieuwe richtlijn is ook een update van de al bestaande richtlijnen voor het gebruik van MRI bij het stellen van de diagnose MS. Er is sprake van 'relapsing remitting MS' als de patiënt meerdere niet aaneengesloten periodes lichamelijke klachten heeft, die afkomstig zijn van minimaal twee plaatsen in de hersenen of het ruggenmerg. Deze vereisten van spreiding in tijd en locatie vormen de basis voor de diagnose. Voor beide criteria kan met behulp van MRI sneller en beter bepaald worden of iemand MS heeft. 
 
De auteurs van de nieuwe MRI-richtlijn pleiten voor gestandaardiseerde scanningsprotocollen, waarbij een aantal MRI-metingen verplicht zijn. Verder geven ze advies over de verslaglegging van een MRI-onderzoek met een vast format. Met de doorvoering van deze richtlijnen in alle ziekenhuizen, zal het vroeg en met zekerheid stellen van de diagnose van MS verbeteren.
 
MAGNIMS
MAGNIMS is een Europees samenwerkingsverband van wetenschappers die sinds 1990 onderzoek doen naar het gebruik van MRI bij MS-onderzoek. De richtlijnen voor gebruik van MRI bij MS is vanuit de MAGNIMS groep ontstaan.

Bron: Persbericht VUmc 18/9/2015

Het overige nieuws

Pleidooi onderzoek stamceltransplantatie bij MS in Nederland

Een Nederlandse groep van zes artsen vindt een bepaalde vorm van stamceltransplantatie voor sommige mensen met multiple sclerose ‘een veelbelovende ontwikkeling’ en ‘rijp voor nieuwe studies’, ook in Nederland.

» Lees verder 22/3/2018

MS-onderzoekers on the Move: ‘cognitie-lezingen’ door heel Nederland

In november 2017 start VUmc MS Centrum Amsterdam in samenwerking met MS Vereniging Nederland met een reeks van voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland over cognitie bij MS.

» Lees verder 9/11/2017

Exoom verklapt oorzaak afweerstoornis

Het in kaart brengen van alle eiwit-coderende regio’s (exoom) van het menselijke DNA helpt bij het vinden van de oorzaak van immuunziektes.

» Lees verder 21/9/2017

€ 70.000 voor strijd tegen MS

Prof. Rogier Hintzen, hoofd van het Multiple Sclerose Centrum, heeft 22 augustus een cheque ter waarde van € 70.000 gekregen van het Erasmus MC Vriendenfonds voor onderzoek naar MS.

» Lees verder 1/9/2017

Nieuwe hoogleraar zoekt naar gerichte behandeling voor ziektes aan het zenuwstelsel

Frank Baas is per 1 januari 2017 benoemd tot hoogleraar Moleculair Genetische Diagnostiek bij de afdeling Klinische Genetica in het LUMC.

» Lees verder 3/3/2017

Artsen en hackers sluiten zich 36 uur op voor MS-vrije wereld

Honderdvijftig artsen, programmeurs, engineers, hackers, creatieven en patiënten sluiten zich een weekend op in de strijd tegen MS. Multiple sclerose (MS) is een van de meest ongrijpbare ziektes.

» Lees verder 11/3/2016

Gespecialiseerd behandelcentrum voor MS-patiënten uit de regio geopend

Onder grote belangstelling van patiënten en zorgverleners, is in Dordrecht het nieuwe MS-Centrum in het Albert Schweitzer ziekenhuis officieel van start gegaan.

» Lees verder 5/2/2016

Project Y: Waarom verloopt de ziekte MS bij iedereen anders?

Uniek onderzoek onder 50-jarigen met MS

» Lees verder 5/2/2016

MRI herkent gevaarlijke bijwerkingen MS-medicijnen

De mogelijkheden van MRI kunnen beter benut worden in de behandeling van patiënten met multiple sclerose (MS).

» Lees verder 18/9/2015

Onderzoeker ontmaskert dubbel spel van hersencellen in MS

MS-onderzoeker Philip Nijland laat zien dat een stervormige hersencel, een astrocyt, enerzijds bijdraagt aan de ontstekingsreacties in de hersenen van MS-patiënten, maar anderzijds de ontstekingen juist kan remmen.

» Lees verder 1/5/2015
(advertenties)