Nieuwsitem

Project Y: Waarom verloopt de ziekte MS bij iedereen anders?

Uniek onderzoek onder 50-jarigen met MS

 
Met de ene patiënt met multiple sclerose gaat het lange tijd relatief goed, terwijl de ander al snel veel beperkingen heeft. Waarom is dat zo? Project Y, een grote studie onder alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn, moet hier antwoord op geven. "Als we weten welke ziektemechanismen de beperkingen veroorzaken, kunnen we gerichter ingrijpen", aldus prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het VUmc MS Centrum Amsterdam. "Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat MS-patiënten een goede kwaliteit van leven behouden."
 
Mensen met de hersenaandoening MS gaan in de loop van de tijd vaak fysiek achteruit. Daarnaast kunnen ze problemen krijgen met hun denkvermogen, cognitie. Er is nog geen behandeling tegen deze steeds verdergaande verslechtering. Dat komt omdat er een gebrek aan kennis is over het onderliggende ziektemechanisme. Door de verschillen in het ziekteverloop tussen mensen met MS te onderzoeken wil project Y dit onderliggende proces verder ontrafelen.
 
50 jaar 
Het wetenschapsteam van project Y wil alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn, opsporen en opnemen in de studie. Zij zijn in dezelfde tijd opgegroeid, hoewel de eerste klachten van MS zich wel op verschillende leeftijden geopenbaard kunnen hebben. Dat kan al op de leeftijd van 20 jaar of eerder, maar soms ook pas na het veertigste jaar. Op de leeftijd van 50 jaar is de ziekte vrijwel altijd al aan het licht gekomen, en is ook duidelijk hoe relatief gunstig of ongunstig het verloop van de ziekte is. Door al deze mensen uitgebreid in kaart te brengen wordt inzicht verkregen in factoren die het verschil in verloop kunnen verklaren.
 
Uitdehaag: “Met project Y kijken we naar het beloop van de ziekte: bij wie verloopt de ziekte relatief goed en bij wie niet? Vervolgens onderzoeken we systematisch factoren die van invloed kunnen zijn: omgevingsfactoren, leefgewoontes, voedingspatronen. We vergelijken MRI-hersenscans en gegevens uit bloed en speeksel die tijdens het onderzoek worden verzameld.”
 
Mount Everest beklimmen 
Project Y wordt gefinancierd uit de opbrengst van een bijzondere stichting, de Stichting Mission Summit, opgericht door Niels van Buren die op zijn dertigste te horen kreeg dat hij MS heeft. In april dit jaar gaat hij na drie jaar intensieve training de Mount Everest beklimmen. Daarmee wil hij aandacht vragen voor de ziekte MS en geld inzamelen voor project Y. Gisteravond vertelde Niels van Buren hierover in het actualiteitenprogramma Jinek.
 
 
 

Bron: Persbericht VUmc 5/2/2016

Het overige nieuws

Pleidooi onderzoek stamceltransplantatie bij MS in Nederland

Een Nederlandse groep van zes artsen vindt een bepaalde vorm van stamceltransplantatie voor sommige mensen met multiple sclerose ‘een veelbelovende ontwikkeling’ en ‘rijp voor nieuwe studies’, ook in Nederland.

» Lees verder 22/3/2018

MS-onderzoekers on the Move: ‘cognitie-lezingen’ door heel Nederland

In november 2017 start VUmc MS Centrum Amsterdam in samenwerking met MS Vereniging Nederland met een reeks van voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland over cognitie bij MS.

» Lees verder 9/11/2017

Exoom verklapt oorzaak afweerstoornis

Het in kaart brengen van alle eiwit-coderende regio’s (exoom) van het menselijke DNA helpt bij het vinden van de oorzaak van immuunziektes.

» Lees verder 21/9/2017

€ 70.000 voor strijd tegen MS

Prof. Rogier Hintzen, hoofd van het Multiple Sclerose Centrum, heeft 22 augustus een cheque ter waarde van € 70.000 gekregen van het Erasmus MC Vriendenfonds voor onderzoek naar MS.

» Lees verder 1/9/2017

Nieuwe hoogleraar zoekt naar gerichte behandeling voor ziektes aan het zenuwstelsel

Frank Baas is per 1 januari 2017 benoemd tot hoogleraar Moleculair Genetische Diagnostiek bij de afdeling Klinische Genetica in het LUMC.

» Lees verder 3/3/2017

Artsen en hackers sluiten zich 36 uur op voor MS-vrije wereld

Honderdvijftig artsen, programmeurs, engineers, hackers, creatieven en patiënten sluiten zich een weekend op in de strijd tegen MS. Multiple sclerose (MS) is een van de meest ongrijpbare ziektes.

» Lees verder 11/3/2016

Gespecialiseerd behandelcentrum voor MS-patiënten uit de regio geopend

Onder grote belangstelling van patiënten en zorgverleners, is in Dordrecht het nieuwe MS-Centrum in het Albert Schweitzer ziekenhuis officieel van start gegaan.

» Lees verder 5/2/2016

Project Y: Waarom verloopt de ziekte MS bij iedereen anders?

Uniek onderzoek onder 50-jarigen met MS

» Lees verder 5/2/2016

MRI herkent gevaarlijke bijwerkingen MS-medicijnen

De mogelijkheden van MRI kunnen beter benut worden in de behandeling van patiënten met multiple sclerose (MS).

» Lees verder 18/9/2015

Onderzoeker ontmaskert dubbel spel van hersencellen in MS

MS-onderzoeker Philip Nijland laat zien dat een stervormige hersencel, een astrocyt, enerzijds bijdraagt aan de ontstekingsreacties in de hersenen van MS-patiënten, maar anderzijds de ontstekingen juist kan remmen.

» Lees verder 1/5/2015
(advertenties)